Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hote møterom Brattøtal tirsdag 4. september kl. 18.30

 


 

FALP-møte 4. september kl. 18.30 på Royal Garden Hotel, møterom Brattøra.

 

Kjære allmennleger!

 

Etter en solrik sommer ønskes alle velkommen til høstens første FALP-møte!

 

Program for kvelden:

 

18.30 – 19.15          Akuttmottaket - På vei mot paradigmeskifte? Lars Erik Laugsand, nyansatt assisterende klinikksjef på St. Olavs hospital. Fra og med 3. september satses det på økt samhandling med primærhelsetjenesten. Blir det iverksatt nye tiltak i akuttmottaket? Hva med muligheter for «akutt poliklinikk» for enkelte tilstander?

 

19.15 – 19.30          Kaffepause

 

19.30 – 20.00          Lars Erik Laugsand fortsetter dialogen med fastlegene i salen.

 

20.00 – 20.30          Orientering om avtalen med HMN om rehabilitering for pasienter med langvarige muskel- og bløtdelssmerter, samt pasienter med overvekt. Anne Berit Stubbe, Avdelingsleder Trondheim, Oppfølgingsenheten FRISK.

 

20.30                         Tillitsvalgtes halvtime.

 

Tapas med tilhørende drikke serveres i Prins Olav Grill etter den faglige delen!

 

VELKOMMEN!


 


Tilbake