Falp-møte på Radisson Blu Royal Garden Hotel tirsdag 04.04.2017 kl. 18.30 - 21.00

 
Kjære alle allmennleger.
 
Minner om møte tirsdag 4. april kl 18.30 på Royal Garden hotell.
 
Frode Engtrø og Mona Parow fra Fylkesmannens kontor vil holde innlegg om behandling av klagesaker.
 
Det er ønskelig med dialog med salen. I tillegg vil de si noe om bruk av tvang etter kapittel 4A , Lov om pasientrettigheter – Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. 
 
Håper vi får en skikkelig god dialog om temaet.
 
Ta gjerne med deg en kollega!
 
Velkommen
Mvh Tone Dorthe Sletten
Styreleder i Nidarosfondet

 

 

Du kan allerede nå melde deg på ved å klkke her


Tilbake