Nidarosfondet – til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

Grunnkurs D

Mandag 15. januar 2024

Britannia Hotel Trondheim

KURS OG MØTER

15. januar 2024 10:00

Grunnkurs D

27. mai 2024 10:00

Grunnkurs D

SOSIALE ARRANGEMENT

2024-01-15 19:00:00

Fellesmiddag Grunnkurs D

SØK STØTTE

For å søke støtte i Nidarosfondet er den forutsetning at prosjektet har en allmennmedisinsk forankring.
I tillegg må de som søker ha en geografisk tilknytning til Trøndelag.