Nidarosfondet – til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

Kjære alle fastleger med følge!

Velkommen til Generalforsamling og Sommerfest i Palmehaven på Britannia Hotel

30. mai kl. 18.30

KURS OG MØTER

SOSIALE ARRANGEMENT

2024-09-04 20:00:00

Fellesmiddag Grunnkurs C

2024-09-17 19:00:00

Fellesmiddag Grunnkurs B

SØK STØTTE

For å søke støtte i Nidarosfondet er den forutsetning at prosjektet har en allmennmedisinsk forankring.
I tillegg må de som søker ha en geografisk tilknytning til Trøndelag.