Deprecated: Return type of SkyVerge\WooCommerce\PluginFramework\v5_4_1\SV_WC_DateTime::getTimestamp() should either be compatible with DateTime::getTimestamp(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/897445.cloudwaysapps.com/hzhsdjtadw/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-customer-order-csv-export/vendor/skyverge/wc-plugin-framework/woocommerce/compatibility/class-sv-wc-datetime.php on line 61
Om oss - Nidarosfondet

Om oss

Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag. Det ble opprettet i 1983 av allmennpraktiserende leger i Trøndelag og ideen bak fondet var å benytte overskudd fra kursvirksomhet til å fremme utviklingen av faget allmennsmedisin. Dette var en viktig tidsepoke hvor styrking av allmennmedisinerens faglige identitet stod sentralt. Samme år ble NSAM etablert og i 1985 ble allmennmedisin godkjent som egen spesialitet. Utgangspunktet var geografisk begrenset til Sør-Trøndelag, men man oppdaget etter hvert at behovet og interessen var av nasjonal karakter.

Kapitalen opparbeides ved inntekter fra kurs og produksjon av undervisningsmateriell, samt salg av informasjons- og utstillingsplasser til firma ved kurs for allmennpraktiserende leger. Fondet skal til enhver tid drives i samsvar med etiske retningslinjer vedtatt av Dnlf.

Målsetningen er å gi allmennpraktikere i Trøndelag mulighet for støtte til forsknings og kvalitetsutviklingsprosjekter samt å gi tilskudd til møteserier o.l. Fondets formål har hele tiden vært å øke og utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor det allmennmedisinske fagområdet samt fremme videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Fondets formål og utvikling

Fondets utvikling har gått via en passiv rolle som bevilgende instans og hjelper til de som trengte støtte til fagutvikling – over til rollen som aktiv deltaker i prosessen omkring legers og helsepersonells videre- og etterutdanning.

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

Klikk her for å lese våre statutter.

STYRET

Jakob Bjærtnes
Leder

Karl Ulvan Hilt
Styremedlem

Marthe Sand Skjelbred
Leder av valgkomiteen

Nils Martinsen
Styremedlem

Christine Karlsen
Varamedlem

Rikke Thunold Cohen
Valgkomitemeldem

Anders Rosvoldaunet
Styremedlem

Eli Valør
Varamedlem

Torstein Sakshaug
Styremedlem

Mona Kristin Jacobsen
Sekretær