Om oss

Nidarosfondet til fremme av allmennmedisinen i Trøndelag. Det ble opprettet i 1983 av allmennpraktiserende leger i Trøndelag og ideen bak fondet var å benytte overskudd fra kursvirksomhet til å fremme utviklingen av faget allmennsmedisin. Dette var en viktig tidsepoke hvor styrking av allmennmedisinerens faglige identitet stod sentralt. Samme år ble NSAM etablert og i 1985 ble allmennmedisin godkjent som egen spesialitet. Utgangspunktet var geografisk begrenset til Sør-Trøndelag, men man oppdaget etter hvert at behovet og interessen var av nasjonal karakter.

Kapitalen opparbeides ved inntekter fra kurs og produksjon av undervisningsmateriell, samt salg av informasjons- og utstillingsplasser til firma ved kurs for allmennpraktiserende leger. Fondet skal til enhver tid drives i samsvar med etiske retningslinjer vedtatt av Dnlf.

Målsetningen er å gi allmennpraktikere i Trøndelag mulighet for støtte til forsknings og kvalitetsutviklingsprosjekter samt å gi tilskudd til møteserier o.l. Fondets formål har hele tiden vært å øke og utvikle kunnskap og ferdigheter innenfor det allmennmedisinske fagområdet samt fremme videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Fondets formål og utvikling

Fondets utvikling har gått via en passiv rolle som bevilgende instans og hjelper til de som trengte støtte til fagutvikling – over til rollen som aktiv deltaker i prosessen omkring legers og helsepersonells videre- og etterutdanning.

Fondets formål er å øke og formidle kunnskaper innenfor det allmennmedisinske fagområde, samt fremme grunn-, videre- og etterutdannelsen av leger i allmennmedisin.

Klikk her for å lese våre statutter.

STYRET

Jakob Bjærtnes
Leder

Karl Ulvan Hilt
Styremedlem

Nils Martinsen
Styremedlem

Christine Karlsen
Varamedlem

Anders Rosvoldaunet
Styremedlem

Eli Valør
Varamedlem

Torstein Sakshaug
Styremedlem

Mona Kristin Jacobsen
Sekretær