Falp møte #6

Nardosletta legesenter Hans Baucks veg 1,Trondheim,Trøndelag,Norge

Tema: Pakkeforløp i psykiatri v/Anne Marit Rosenlund, overlege Tiller DPS. Kontaktperson: Berit Bartnes